Bezoek aan de tandarts

Om uw mondgezondheid op peil te houden is regelmatig bezoek aan uw tandarts belangrijk, het advies is om 1 a 2 x per jaar u mondgezondheid te laten controleren. Maar waar controleren we eigenlijk allemaal op? Naast dat we kijken of er tandbederf (gaatjes) aanwezig is kijken we ook naar de conditie van uw tandvlees, zo kunnen we een goede inschatting maken hoe groot het risico is op een van deze twee mondziekten en dit noteren in uw zorgplan. Op basis hiervan kijken wij samen met de patiënt of bezoek aan de tandarts 1 a 2 x per jaar noodzakelijk is en of u coaching nodig heeft van onze preventie/paro-preventie assistente of mondhygiënist. Zo zorgen we samen voor een gezonde mond, een leven lang!

Wat kunt u verwachten

 • Op uw verzoek een vaste behandelaar
 • Wij proberen ieder tandartsbezoek zo ontspannen mogelijk te laten verlopen
 • Om een tandarts of mondhygiëne bezoek zo prettig te laten verlopen bespreken wij vooraf de behandeling met u
 • Behandelingen die meer dan € 150,- kosten, die begroten wij vooraf. Als u meer wilt weten over uw behandeling/behandelplan, kunt u hier naar vragen bij de behandelaar, zij zijn altijd bereid om u meer informatie te geven.
 • Iedere medewerker heeft werkkleding aan waar op naam en functie zichtbaar is.
 • Wij werken en voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, zoals de richtlijnen van de WIP (werkgroep infectiepreventie)
 • Alle behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de in de beroepsgroep gebruikelijke standaarden

Wat verwachten wij van u

 • Wij verwachten dat u op tijd aanwezig bent voor u gereserveerde afspraak, en deze alleen bij uiterste noodzaak af te zeggen. Afspraken die binnen 24 uur van tevoren of zonder bericht niet zijn nagekomen zullen wij in rekening brengen. Wij brengen de gereserveerde tijd in rekening, dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • Bent u niet tevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden, vertel het anderen!

Verder vragen wij u

 • Ons op de hoogte te houden van uw medicatiegebruik, en eventuele veranderingen in uw gezondheidssituatie, denk hierbij aan zwangerschap, diabetici, hart en vaatziekten;
 • Ons op de hoogte te houden van uw juiste persoonsgegevens;
 • Ons regelmatig te bezoeken;
 • Goede dagelijkse gebitsverzorging;

Het eerste bezoek (“intake”) is wel een stuk langer dan een reguliere controle. We doen dit om uitgebreid uw wensen te bespreken en een goed behandelplan op te stellen. Door op de knop rechts te klikken kunt u meer lezen over het intake consult.

Geschreven door: Emmy Reinsma (Paro-preventie assistent)