Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun tandarts, maar het kan voorkomen dat er ontevredenheid is over de communicatie en/of behandeling. Graag horen wij dit van U zodat wij de fout kunnen corrigeren en (hopelijk) de fout in de toekomst kunnen voorkomen. Maak telefonisch een afspraak met de tandarts om de klacht te bespreken of neem contact op via de e-mail op tandarts@mondzorgnieuwegein.nl.

Bespreek het probleem, en/of uw teleurstelling altijd eerst met uw tandarts. Dit kan mondeling in een apart (gratis) consult en/of telefonisch of per email. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om de klacht met u op te lossen.

Als u er samen met ons niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

Indien u ondanks onze interne klachtenprocedure zodanig niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze zal beoordelen of de klacht gegrond is. Al onze tandartsen zijn aangesloten bij de klachtencommissie van hun beroepsvereniging (ANT of KNMT) en de kliniek zelf is aangesloten bij de instellingsklachtenregeling van de KNMT.