Intake consult

Bij uw eerste afspraak wordt er voor u 30 minuten gereserveerd. In die tijd willen wij met u kennis maken en vernemen wij graag uw tandheelkundige wensen en klachten. Ook nemen wij uw algemene gezondheid met u door. Er vindt een mondonderzoek plaats en indien noodzakelijk worden röntgen- en/of lichtfoto’s gemaakt. De tandheelkundige gegevens en röntgenfoto’s van uw vorige tandarts kunt u bij dit bezoek meenemen of aan ons op laten sturen. Na dit onderzoek bespreken wij de actuele toestand van uw gebit uitvoerig met u. Afhankelijk van de staat van uw gebit, en de beschikbaarheid van goede recente röntgenfoto’s kunnen de kosten en de benodigde handelingen afwijken. Globaal gezegd bedragen de kosten tussen €50 en €200 euro voor het intake consult.

Kostenopbouw intake consult

Hieronder vindt u de verschillende prestaties die in rekening gebracht kunnen worden bij een intake consult. De onderstaande tarieven zijn de officiële NZA tarieven van 2022.

C001 Consult ten behoeve van een intake €46,91
Deze code is bedoeld om een gebit (standaard) te controleren, de staat van uw tandvlees te onderzoeken, het geven van enig advies en voorlichting en u eventueel door te verwijzen naar een specialist binnen of buiten de praktijk. Indien uw gebit in een normale conditie is zonder al te grote afwijkingen dan voldoet deze prestatie om voor u een zorgplan samen te stellen. Lees meer over een reguliere controle >>

C010 Schriftelijke medische anamnese €23,45
Bij iedereen wordt een schriftelijke medische anamnese afgenomen. Echter deze code wordt slechts in rekening gebracht indien overleg met een arts noodzakelijk is en/of de situatie zodanig is dat er medische zaken nagezocht moeten worden om veilig tandheelkundig te kunnen behandelen.

C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. vaststellen en vastleggen behandelplan €111,10
Deze code kan in plaats van (niet met) C11 in rekening worden gebracht als uw gebit veel problemen heeft. Dat wil zeggen dat het plan verder gaat dan het leggen van enkele vullingen en het opstellen van een preventieschema. Een dergelijk plan zal altijd schriftelijk aan u worden voorgelegd inclusief een bijbehorende begroting.

M01/M03 Voorlichting en gebitsreiniging €13,84 per 5 minuten
In onze kliniek wordt normaliter de preventie gedaan door ons mondhygiënisten en preventieassistenten team. Mocht uw gebit gezond tandvlees hebben en nauwelijks plak of tandsteen dan kan de tandarts het ook verwijderen tegelijkertijd met de controle (C002). Als regel kunt u stellen dat patiënten met DPSI score 0, 1 of score 2 in 1 sextant, door de tandarts tijdens de controle kunnen worden gereinigd en voorgelicht. Indien er meer aan de hand is dan zullen we verwijzen naar ons preventie team. Meer informatie over de DPSI score vindt u hier.

Voorbeeld van een bitewing opname

X10 tweemaal, Bitewing röntgenfoto’s €34,56

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met alleen visuele controle meer dan helft van het tandbederf tussen de tanden en kiezen veel te laat wordt opgemerkt. Daarom is het noodzakelijk om periodiek een speciaal soort röntgenfoto’s van de kiezen te nemen om te controleren of daar zich gaatjes ontwikkelen en/of vullingen of kronen aan het lekken zijn. Deze foto’s worden bitewings genoemd en de periode waartussen deze genomen moeten worden is afhankelijk van het risico dat u loopt op tandbederf. Over het algemeen ligt de interval tussen de 1,5 en 3,5 jaar, uw tandarts zal dit aan de hand van uw gebit inschatten en zonodig wordt dit later bijgesteld. Heeft u recente (<1,5 jaar) bitewings van een goede kwaliteit dan hoeven deze niet genomen te worden tijdens het intake consult.

X21 Kaakoverzichtsfoto €74,07

Een voorbeeld van een OPT (overzichtfoto)

Deze foto laat gelijk uw gehele gebit en kaak zien. Hij is minder scherp dan de bitewings en daarom niet geschikt voor het opsporen van kleine gaatjes. Deze foto is o.a. van belang om een uitgebreid gerestaureerd gebit röntgenologisch te controleren, de ligging van uw verstandskiezen en de mogelijkheid voor implantologie te beoordelen.