Ook wij gaan eind 2021 en in 2022 een aantal dagen dicht. Het gaat om de volgende data:

  • Zaterdag 25 december t/m 31 december 2021
  • Vrijdag 15 april 2022 (goede vrijdag)
  • Maandag 18 april 2022 (tweede paasdag)
  • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
  • Woensdagmiddag 4 mei 2022 (meivakantie)
  • Donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 (Hemelvaart / Dag erna)
  • Maandag 6 juni 2022 (2e pinksterdag)

Voor spoedgevallen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de spoeddienst Utrecht.